Questions? Call 800-69-MERIT (800-696-3748)

NP Thyroid 60 mg (1 grain) 100 Tablets Per Bottle, NDC # 42192-330-01

SKU024906806906
NDC4219233001

NP Thyroid 60 mg (1/2 grain) 100 Tablets Per Bottle, NDC # 42192-330-01

NP Thyroid 30 mg (1/2 grain) 100 Tablets Per Bottle NDC # 42192-329-01

NP Thyroid 120 mg (2 grain) 100 Tablets Per Bottle, NDC # 42192-328-01

NDC # 42192033001 / 42192-330-01
NP Thyroid
Manufacturer Acella Pharmaceuticals
60 mg (1 grain)
100 Tablets Per Bottle
Non-Returnable